Skip to content

ΕΥΡΩΠΗ: Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΝ 12Ο Αι. – Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ

28/06/2013

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΝ 12Ο Αι. – Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 12ου ΑΙΩΝΑ

Από 11ο αι. παρουσία αλλαγών όπως: έντονη δημιουργική δραστηριότητα, οικονομική ανάπτυξη, χωρική επέκταση, πολιτιστική και κοινωνική αλλαγή στη Δ. Ευρώπη, η οποία διαρκεί μέχρι τον 14ο – 15ο αι.

Από 1.300 παρουσία φαινόμενων ομογενοποίησης όπως: άνοιγμα δρόμων και καναλιών και ενδο-ευρωπαϊκή μετανάστευση, το οποία οδηγούν στην «κατασκευή» της Ευρώπης

 

ΓΟΛΙΑΡΔΟΙ  Σε πολιτισμικό επίπεδο, κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η συνύπαρξη και συνύφανση της θεολογίας, του δικαίου και των ελευθέριων τεχνών, η οποία οδηγεί στην κυριαρχία των σχολαστικών σπουδών κατά τον 12ο & 13ο αι. που θα υποτιμηθούν κατά τον 14ο αι. 

Τα σχολεία της Β. Γαλλίας και της Μπολόνια σηματοδοτούν την πρώτη διανοητική συστηματοίηση πανευρωπαϊκής σημασίας. ..Οι καριέρες αφορούσαν κυρίως την ιατρική και την νομική επιστήμη, ενώ τα ταλέντα της νομικής & της θεολογίας προέρχονταν από σπουδές στις ελευθέριες τέχνες….Στην ακμή του σχολαστικισμού, μέγιστα επιτεύγματα αποτελέσαν η συστηματοποίηση της θεολογίας & του δικαίου. Ωστόσο από 1270-1320 υποχωρεί η ελπίδα για αρμονία σκέψης και πράξης, γεγονός που οδηγεί σε παρατεταμένη νοητική αποδιάρθρωση του μεσαιωνικού κόσμου κατά τον 14οαι. 

Τον 12ο αι. γεννιέται η κοινωνιολογική κατηγορία των διανοούμενων. Οι λόγιοι πουλούσαν λέξεις και αποκαλούνται moderni, χωρίς να έχουν διαμάχες με τους αρχαίους. Η δημιουργία πανεπιστημίων τους παρέχει το θεσμικό πλαίσιο δραστηριοποίησης των διανοούμενων. Ουσιαστικά αποτελούν οργανικούς διανοούμενους που αποτελούν υπάλληλους της εκκλησιαστικής & κοσμικής γραφειοκρατίας

Το Παρίσι είναι το πιο φημισμένο κέντρο για τις θεολογικές του σπουδές αλλά και για τη «γλυκιά ζωή του». Σε αυτό το Παρίσι εμφανίζονται οι γολιάρδοι: περιπλανώμενοι κληρικοί-τραγουδοποιοί και περιθωριακοί σπουδαστές πανεπιστημίων, ένα είδος διανοουμένων των πόλεων, αντιφεουδαρχικού προσανατολισμού.

Εκτός από το Παρίσι, σημαντικό πνευματικό κέντρο είναι και η Σαρτρ, όπου κυριαρχούσε το αντιορθολογικό πνεύμα. Εκεί πιστευόταν ότι η φύση είναι ανεξάντλητη πηγή ζωής και ταυτόχρονα ένας οργανωμένος κόσμος. Ο ουμανισμός της Σαρτρ ήταν ένα ακόμη βασικό της στοιχείο. Ο άνθρωπος ήταν πάντα τμήμα του σχεδίου του δημιουργού και πιστευόταν ότι πραγματικά για τον άνθρωπο δημιουργήθηκε ο κόσμος.

ΑΝΣΕΛΜΟΣ

ΑΝΣΕΛΜΟΣ

ΑΝΣΕΛΜΟΣ

  Ο Άνσελμος θεωρείται ο πιο πρωτότυπος καθολικός φιλόσοφος του 12ου -13ου αιώνα, συγκρινόμενος ακόμη και με τον Θωμά τον Ακινάτη και συνδυάζει την πρώιμη μεσαιωνική φιλοσοφία με την 500ετή δραστηριότητα των μοναστικών σχολείων . είναι ο μεσαιωνικός Αυγουστίνος.

Η πρωτοτυπία του έγκειται στο γεγονός ότι θα ασχοληθεί με τα μυστήρια της πίστης, τη φύση του Θεού, την Αγία Τριάδα, τη λύτρωση, την ελευθερία της βούλησης, με τη βοήθεια της διαλεκτικής. Με τη φράση του: «πιστεύω ώστε να κατανοήσω», θεωρεί ότι ο πιστός διαλογιζόμενος πάνω στην πίστη του μπορεί να αποδείξει ορισμένες πλευρές της.

Ο Άνσελμος έμεινε στην ιστορία της σκέψης με την οντολογική απόδειξή του της ύπαρξης του Θεού, η οποία δίνεται στα έργα του Monologionκαι Prosologion.

Στο Monologionακολουθεί το παλαιότερο κοσμολογικό επιχείρημα: εφόσον υπάρχουν όντα θα πρέπει να δεχτούμε και το υπέρτατο Είναι, από το οποίο αντλούν το είναι τους όλα τα άλλα όντα.

Στο Proslogionο Άνσελμος απλοποιεί την απόδειξη που έδωσε παραπάνω αναλύοντας τη δήλωση του άφρονα (Ψαλμοί ΙΔ΄ 1) ότι «Δεν υπάρχει Θεός» ως εξής:

  • ο Θεός είναι αυτό του οποίου δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι μεγαλύτερο,

  • αλλά αυτό του οποίου δεν μπορεί να νοηθεί μεγαλύτερο πρέπει να υπάρχει, όχι μόνο νοητικά αλλά και στην πραγματικότητα.

  • Συνεπώς, ο Θεός υπάρχει, όχι μόνο ως ιδέα αλλά και στην πραγματικότητα.

 ΑΒΕΛΑΡΔΟΣ & ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΙΡΒΩ

   ΑΒΕΛΑΡΔΟΣ

 

ΑΒΕΛΑΡΔΟΣ κ ΕΛΟΪΖΑ

ΑΒΕΛΑΡΔΟΣ κ ΕΛΟΪΖΑ

 Ο Αβελάρδος (1079-1141), μαθητής του Άνσελμου, θεωρείται σημαντικότερος από τον δάσκαλό του, γιατί είναι εκπρόσωπος της ελεύθερης επιστήμης – στο βαθμό που ήταν εφικτό εκείνη την εποχή -, προφήτης της τάσης για αυτόνομη γνώση.

Χαρακτηρίζει τον Άνσελμο ως ένα γέρο ο οποίος «χρησιμοποιούσε με αξιοσημείωτο τρόπο τις λέξεις, αλλά το νόημά τους δεν άξιζε τίποτε: ήταν κενές κάθε νοήματος».

Το όνομα του Αβελάρδου στη φιλοσοφία είναι συνδεδεμένο με την νομιναλιστική θέση για το πρόβλημα των καθολικών εννοιών.

Ο Αβελάρδος θεώρησε ότι δεν υπάρχουν καθολικές οντότητες, ότι όλα τα υπάρχοντα είναι μοναδικά και η γνώση από τη μελέτη των ατομικών όντων οδηγείται στις έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε λογικές προτάσεις.

Δηλαδή ο Αβελάρδος συμβάλλει σημαντικά στην καθιέρωση μιας καθαρά τυπικής λογικής.

Ο Αβελάρδος χρησιμοποίησε τις νομιναλιστικές του απόψεις στο πρόβλημα της ύπαρξης του Θεού, υποστηρίζοντας ότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι διαφορετικός ή καλύτερος από τις πράξεις Του, γιατί τα ρήματα που δηλώνουν την καλοσύνη του Θεού είναι ταυτόσημα με αυτά που δηλώνουν την καλοσύνη των πράξεών Του.

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΙΡΒΩ

 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΙΡΒΩ

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΙΡΒΩ

  Ο Άγιος Βερνάρδος ήταν ο ισχυρότερος άνθρωπος της καθολικής εκκλησίας της εποχής του. Ήταν ιδρυτής των μεταρρυθμισμένων βενεδικτιανών ταγμάτων των κυστερσιανών και μεγάλος πολέμιος της χλιδής των μοναχών.

Ο Άγιος Βερνάρδος ήταν απόλυτος: «Τι μας δίδαξαν οι απόστολοι; Να μαθαίνουμε συνεχώς και ποτέ να μην φτάνουμε στην αλήθεια. Μας δίδαξαν πώς να ζούμε».

Ο Βερνάρδος ήταν γνωστός όχι μόνο για τη γλωσσική τελειότητα των λειτουργικών έργων του και την προσπάθειά του για ενίσχυση της λατινικής γλώσσας ως καθομιλουμένης, αλλά και για την έμφαση που έδινε στην ανθρώπινη διάσταση του Ιησού σε μια θέση κοινή με τον Αβελάρδο. 

ΠΗΓΕΣ

  1. Ασημακόπουλος Μ.- Τσιαντούλας Α., Οι Επιστήμες της φύσης και του ανθρώπου στην Ευρώπη τ.Α, Εκδ. Ε.Α.Π., Πάτρα 2001.

  2.  

  3. Lindberg D., Οι απαρχές της Δυτικής Επιστήμης, Εκδ. Ε.Μ.Π, μτφρ. Η. Μαρκολέφας, Αθήνα2 1997.

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Aikaterini Tempeli

"Σε έναν τρελό κόσμο μόνο οι τρελοί είναι λογικοί"

Βίκυ Παπαπροδρόμου: ό,τι πολύ αγάπησα (ποίηση, πεζογραφία & μουσική)

Μ' αρέσουν τα ποιήματα που ζουν στο δρόμο, έξω απ' τα βιβλία: αυτά που τουρτουρίζουν στις γωνιές κι όλο καπνίζουν σαν φουγάρα· που αναβοσβήνουν, μες στη νύχτα, σαν Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια... [Νίκος Χουλιαράς]

ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (*) ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ (*) ΚΑΠΟΤΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ

Ιστορία-Τέχνες-Πολιτισμός

Σελίδα για τον Πολιτισμό, την Ιστορία κ' τις Τέχνες του.

Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης 18 ΑΝΩ

Οι Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης 18 ΑΝΩ

Studies of the European Culture

Ένα blog με θεματα που απτονται της Ιστοριας και του Πολιτισμου.

ΦΩΣ...

Ταπείνωση και ταπεινότητα πάντα.. Πρότυπο των ανθρώπων μονον ο Χριστός. Feel more think less. Tsarli Tsaplin΄΄Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΄΄ Η Προσωπική μου Ιστοσελίδα. Ιστολόγιο Λόγου και Τεχνών. Σπουδές,.. ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Dimitris Manousakis

A great WordPress.com site

απέραντο γαλάζιο

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

18 ΑΝΩ

Το blog των εργαζομένων της Μονάδας Απεξάρτησης του Ψ.Ν.Α.

Αρέσει σε %d bloggers: