Skip to content

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1.500-600 π.Χ.

10/06/2013

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΙΝΔΟΕΥΡΟΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΙΤΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στην Ευρασία εμφανίζονται 2 κύριες ομάδες που με βάση τα γλωσσικά χαρακτηριστικά τους διαιρούνται σε Ινδοευρωπαϊκή και Σημιτική.

 • Οι Ινδοευρωπαίοι πιθανά προέρχονταν από τις ημιάνυδρες στέπες της Ευρασίας και μετακινούνταν με άλογα.
 • Οι Σημίτες πιθανά προέρχονταν από τις ερήμους της Αραβίας και της Βορείου Αφρικής και μετακινούνταν με γαϊδούρια και καμήλες.

Από τις παραπάνω μετακινήσεις μονάχα η κεντρική και νότια Αμερική των Τσάβιν και η Κίνα έμειναν ανεπηρέαστες.

Μεταναστεύσεις Ινδοευρωπαίων:

 • Στην Ελλάδα εισδύουν οι Μυκηναίοι και δημιουργούν ένα Αιγαιακό πολιτισμό.
 • Βόρεια και Δυτική Ευρώπη εισδύουν: Κέλτες, Γερμανοί, Βάτοι και Σλάβοι.
 • Ιταλία εισδύουν οι Λατίνοι που εξαφανίζουν τους Ετρούσκους.
 • Μικρά Ασία εισδύουν οι Χετταίοι.
 • Ιρανικό Οροπέδιο και Βόρεια Ινδία εισδύουν φύλα Αρίων που θα δημιουργήσουν αργότερα τον Ινδουισμό.
 • Στην Μεσοποταμία και την Ανατολική ακτή της Μεσογείου (Συρία, Παλαιστίνη) διαδραματίζονται οι πιο έκδηλες μετακινήσεις και η περιοχή μετατρέπεται σε περιοχή αντιπαράθεσης Ινδοευρωπαίων, ντόπιων και Σημιτών.
 • Στην περιοχή η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Σημίτικης καταγωγής όπως οι Ασσύριοι. Άλλα Σημίτικα φύλα που αφίχθηκαν ήταν: Χαλδαίοι, Αραμαίοι, Φοίνικες και Εβραίοι.
 • Με την προσθήκη Ινδοευρωπαίων και Αιγυπτίων η περιοχή μετατράπηκε σε χωνευτήρι όπου διαλύονταν παλιοί πολιτισμοί και εμφανίζονταν καινούριοι.
 • Το 1.700 π.Χ οι Χετταίοι στην Μ. Ασία παρουσιάζουν μια σειρά από επιτεύγματα από τα οποία τα κυριότερα     ΧΕΤΤΑΙΟΙ 2είναι:
  • Υιοθέτηση της σφηνοειδούς γραφής των Βαβυλωνίων.
  • Θέσπιση ανθρώπινου κώδικα νόμων. Αν και η ποινή του θανάτου προβλέπονταν, βασική αρχή των νόμων ήταν η επανόρθωση και όχι η τιμωρία.
  • Θεωρούνται πρωτοπόροι στη διπλωματία.
  • Κατασκεύασαν άρμα μάχης που θεωρείται μηχανική καινοτομία.
 •             Μέσα από μια περίπλοκη κι όλο παλινδρομήσεις πορεία, οι Χετταίοι έγιναν αυτοκρατορική δύναμη. Έτσι το 1.353 π.Χ υπό τη βασιλεία του Σουλιουμουλούμπα μονάχα η Αίγυπτος μπορούσε να τους ανταγωνιστεί σε δύναμη και έκταση.
  • Δημιούργησαν ένα φεουδαρχικό σύστημα με τον βασιλιά στην κορυφή της πυραμίδας και βασισμένο στην πανίσχυρη τάξη των αρματηλατών.
  • Το 1.200 π.Χ η Χεττίτικη αυτοκρατορία εξαφανίστηκε από επιδρομή πιθανά των Φρυγών και το κενό τους κάλυψαν οι Ασσύριοι.
 • Οι Ασσύριοι αποτελούσαν Σημίτικο φύλο που εγκαταστάθηκε στον μέσο Τίγρη με πρωτεύουσα την Ασσούρ.  Εδραίωσαν την αυτοκρατορία τους με τρομοκρατία και βαρβαρότητα.
  • Η Βαβυλώνα τους επιτίθεται αλλά συντρίβεται και κατόπιν κατανικούν τους Μούσκους, τους Ναΐρι και Assyria_01τους Αραμαίους.
  • Στην ουσία υπήρξαν ένα έθνος δουλοπάροικων με κυριότερες πόλεις την Ασσούρ, την Νινευή, την Ερμπίλ και την Νιμρούντ.
  • Αν και στην κοινωνική ιεραρχία στην κορυφή βρίσκονταν ο βασιλιάς την πραγματική εξουσία ασκούσαν οι ιερείς, οι μάντεις κ.λ.π.
  • Οι θεοί τους είχαν Σουμερική προέλευση και το δίκαιό τους βασίζονταν σ’ αυτό του Βαβυλώνιου βασιλιά Χαμουραμπί.
  • Κύρια πνευματική τους ενασχόληση υπήρξε η συλλογή γνώσεων των Βαβυλωνίων και των Σουμέριων.
  • Η μοναδική τους καινοτομία υπήρξε στο πεδίο του πολέμου, επιδιδόμενοι ωστόσο σε φοβερές ωμότητες.
  • Στην πολιτική τους συγκαταλέγεται και η μαζική μετακίνηση πληθυσμών.
  • Κατέλαβαν την Αίγυπτο από τη Μέμφιδα έως τις Θήβες.
  • Το 612 π.Χ η συμμαχία Χαλδαίων, Μήδων και Σκυθών εξαφάνισαν την Ασσυριακή αυτοκρατορία.
 • Στο Ελάμ εγκαθίστανται οι Πέρσες ως υποτελείς των Μήδων.
 • Ο Ναβουχοδονόσωρ καταστρέφει την Ιερουσαλήμ και μεταφέρει τους Εβραίους στην Βαβυλωνία. Ο ίδιος κατασκεύασε τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας που θεωρούνται ένα από τα θαύματα της αρχαιότητας.
 • Ο ηγέτης των Περσών Κύρος ο Μέγας αποτινάσει την κυριαρχία των Μήδων, ανατρέπει τη Βαβυλώνα και δημιούργει τη μεγαλύτερη έως τότε αυτοκρατορία.   NABOYXODONOSOR

Συμπεράσματα:

 1. Στο προσκήνιο της ιστορίας εμφανίζονται 2 κύριες ομάδες πληθυσμών, οι Ινδοευρωπαίοι και οι Σημίτες. Και οι δύο ομάδες εκτός της δουλοκτησίας, στηρίχτηκαν στην κατάκτηση για να επιβληθούν αλλού με ηπιότερα κι αλλού με σκληρότερα μέτρα. Οι πρώτοι εξαπλώνονται σε Ευρώπη και Ασία, οι δεύτεροι κυρίως στην Μεσοποταμία και την ανατολική Μεσόγειο αλλά περιστασιακά και στην Αίγυπτο. Φαίνεται πως εκτός ακτίνας δράσης τους έμειναν μόνο Αμερική και η Κίνα.
 2. Δύο κύριοι πολιτισμοί, ένας από κάθε ομάδα, εδραιώνονται και δημιουργούν πολιτισμούς, με σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Αρχικά οι Χετταίοι (Ινδοευρωπαίοι) κατακτούν εδάφη της Μ. Ασίας, ωστόσο φαίνεται πως από τον πόλεμο προτιμούσαν τη διπλωματία. Δημιουργούν ένα φεουδαρχικό σύστημα με επικεφαλής το βασιλιά, όμως το δίκαιο που δημιουργούν χαρακτηρίζεται ανθρώπινο, αν και σ’ αυτό προβλέπονταν η ποινή του θανάτου. Αξιοσημείωτη παράμετρος υπήρξε πως οι νόμοι τους ήταν βασισμένοι στην επανόρθωση και όχι στην τιμωρία.
 3. Την εξαφάνιση των Χετταίων σπεύδουν να καλύψουν οι Σημίτες Ασσύριοι. Αυτοί ωστόσο υπήρξαν αρκετά συντηρητικοί σε σχέση με τους προκατόχους τους και πιο βίαιοι. Στην ουσία διατήρησαν τα επιτεύγματα που βρήκαν έτοιμα από τους Βαβυλώνιους και τους Σουμέριους και η μοναδική τους καινοτομία υπήρξε στο πεδίο του πολέμου. Οι κατακτήσεις τους συνοδεύτηκαν από τη σκληρή πολιτική μετακίνησης πληθυσμών και φοβερές ωμότητες. Δεν είναι τυχαίο πως την πραγματική εξουσία πίσω από το βασιλιά ασκούσε το ιερατείο κάτι που μαρτυρά την καταλυτική επίδραση της θρησκείας στον πολιτισμό τους, με ότι αυτό συνεπάγεται. Από αυτή την άποψη ο συντηρητισμός της κοινωνίας τους μάλλον είναι ευκολότερα εξηγήσιμος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΗΓΗ- TIME LIFE BOOKS/ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Aikaterini Tempeli

"Σε έναν τρελό κόσμο μόνο οι τρελοί είναι λογικοί"

Βίκυ Παπαπροδρόμου: ό,τι πολύ αγάπησα (ποίηση, πεζογραφία & μουσική)

Μ' αρέσουν τα ποιήματα που ζουν στο δρόμο, έξω απ' τα βιβλία: αυτά που τουρτουρίζουν στις γωνιές κι όλο καπνίζουν σαν φουγάρα· που αναβοσβήνουν, μες στη νύχτα, σαν Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια... [Νίκος Χουλιαράς]

ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (*) ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ (*) ΚΑΠΟΤΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ

Ιστορία-Τέχνες-Πολιτισμός

Σελίδα για τον Πολιτισμό, την Ιστορία κ' τις Τέχνες του.

Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης 18 ΑΝΩ

Οι Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης 18 ΑΝΩ

Studies of the European Culture

Ένα blog με θεματα που απτονται της Ιστοριας και του Πολιτισμου.

ΦΩΣ...

Ταπείνωση και ταπεινότητα πάντα.. Πρότυπο των ανθρώπων μονον ο Χριστός. Feel more think less. Tsarli Tsaplin΄΄Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΄΄ Η Προσωπική μου Ιστοσελίδα. Ιστολόγιο Λόγου και Τεχνών. Σπουδές,.. ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Dimitris Manousakis

A great WordPress.com site

απέραντο γαλάζιο

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

18 ΑΝΩ

Το blog των εργαζομένων της Μονάδας Απεξάρτησης του Ψ.Ν.Α.

Αρέσει σε %d bloggers: